Skip Navigation Links

משרדינו מונה עשרות עובדים, מעסיק רואי חשבון ויועצי מס מהשורה הראשונה בישראל. אנו עוסקים בייעוץ ותכנון מס ליחידים ולחברות ישראליות ולחברות זרות. הצוות מנוהל על ידי רו"ח רונן ברק, מומחה בתחום, המלווה מיסויות יחידים לרבות תושבים זרים, חברות  מקומיות מהמובילות בישראל וכן חברות זרות הפועלות בישראל.

אנו עוסקים  בייעוץ, בלווי שוטף ובמתן חוות דעת, וכן בעריכת מגעים והשגת אישורים מקדמיים "פרה רולינג" במידת הצורך מרשויות המס.

כמו כן אנו עוסקים בטיפול בהכנת הדיווחים עצמם לרשויות המס וקבלת ההטבות המגיעות. פניות נשמרות בסודיות מקצועית מתחייבת.

נושא מיסוי תושבים חוזרים ועולים חדשים עבר בספטמבר 2008 מהפיכה ששיפרה ברוב המקרים משמעותית את ההטבות לתושבים חוזרים ולעולים חדשים. יש לשים לב  היטב  לפרטי החוק ותקנותיו על מנת ליהנות מהטבות מחד ולהימנע מטעויות בתכנון המס מאידך.
 :כתובתינו
רחוב האחים בזרנו 7
רמת גן
Address:                                 
7th Hahachim Bejerano St., P.O.B 3677, Ramat-Gan
                  
  Israel                                    
:לפרטים חייג
054-4758000                                   
E-Mail :ronen@ronenbarak.com                            Fax: 03-6129130 Tel: 03-6130140