Skip Navigation Links

שירותינו כוללים:

-פגישת יעוץ (ניתן גם טלפונית לשוהים בחו"ל) הדרכה והתאמה אישית לתושב החוזר.

-יעוץ וטיפול במקרים שבהם  תקופת השהיה בחו"ל וניתוק התושבות  היא גבולית וניתנת למשא ומתן.

-מתן  חוות דעת או לחליפין  סיוע בקבלת היתר מקדמי "רולינג" מרשויות המס.

-סיוע  בקבלת שנת התאקלמות לתושב חוזר ותיק או לעולה חדש.

-הגשת דוחות לקבלת החזר וסיוע במימוש הזכויות בפועל.

-יעוץ ותכנון  מיסוי למי שמתכנן לחזור וטרם חזר.

-טיפולים מיסויים שונים לבקשת הלקוח.
 :כתובתינו
רחוב האחים בזרנו 7
רמת גן
Address:                                 
7th Hahachim Bejerano St., P.O.B 3677, Ramat-Gan
                  
  Israel                                    
:לפרטים חייג
054-4758000                                   
E-Mail :ronen@ronenbarak.com                            Fax: 03-6129130 Tel: 03-6130140